فروشگاه بازی وی پلی

جای شما توی گروه ما خالیه ♥

راهنمای بازی Dark Souls 3؛ این قسمت: میثاق ها

همچون نسخه ی قبلی Dark Souls نسخه ی جدیدتر این بازی نیز حاوی بخش هایست که ما آنها تحت عنوان «میثاق» (convenants) به یاد داریم، میثاق هایی که در این نسخه متمرکزتر و بعضاً ساده تر گشته اند. بسته به عطش شما؛ شاید میل باطنی، شما را پایبند به انجام تمام این میثاق ها بکند و شاید صرفاً تا آستانه دریافت جایزه کم ارزش تر پیش ببرد.

ورود بسکتبال به بازی Rocket League

بازی Rocket League یک بازی بسیار پرطرفدار است که در سال 2015 منتشر شد. این بازی ترکیبی است از اتومبیل رانی و فوتبال که بازیکنان در دو تیم مختلف در مقابل یکدیگر به رقابت می پردازند …

تلگرام ما