فروشگاه بازی وی پلی

جای شما توی گروه ما خالیه ♥

پنج قدم جلوتر در بازی Forza Horizon 3

خداحافظی کردن از حال و هوای فرانسوی بازی Forza Horizon 2 کمی برای خداحافظی تلخ و خاطرات شیرین باشد. با آن حال و هوای ساحلی اش ما را به یاد بازی قدیمی Out Run می اندازد. این تغییر به فضاهای بسیار باز در …

تلگرام ما