فروشگاه بازی وی پلی

جای شما توی گروه ما خالیه ♥

نسخه بتا بازی Overwatch با بازی اصلی هیچ تفاوتی ندارد

هنگامی که زمان انتشار فرا می رسد؛ درحالیکه بسیاری از نسخه های بتا بخش کوچکی از بازی را به رخ بازی کنندگان می کشند، نسخه ی بتای بازی Overwatch شامل تمام بخش هایی است که در بازی نسخه ی اصلی وجود دارد…

تلگرام ما