فروشگاه بازی وی پلی

جای شما توی گروه ما خالیه ♥
dontstarve-houndtrap

کشتن سگ ها در بازی dont starve

کشتن سگ ها در بازی dont starve بی شک یکی از پرقدرت ترین و خطرناک ترین دشمنان در بازی دونت استارو سگ ها میباشند، موجوداتی که هر از چند گاهی به طور ناگهانی به کاراکتر حمله ور شده و به راحتی دست از سر او برنمیدارند موجوداتی که در هر حمله بر تعداد آن ها

تلگرام ما