در این پست ترینر بازی Batman Arkham Knight را برای شما عزیزان قرار داده ایم این ترینر نسخه 1.0 بازی و ساخته شده توسط FLiNG’s است. ترینر شامل 14 گزینه و Option مختلف برای اعمال تغییر و دور زدن محدودیت های باز می باشد. شما می توانید توضیحات و راهنمای این ترینر را در زیر مشاهده کنید.

توضیحات ترینر بازی Batman Arkam Knight

 

گزینهتوضیحات
 کلید 1جان بینهایت
 کلید 2جان بینهایت بت موبیل
 کلید 3موشک بینهایت بت موبیل
 کلید 4Afterburner بینهایت بت موبیل (این ویژگی باعث افزایش بسیار زیاد سرعت بت موبیل میشود
 کلید5 افزایش تحربه
 کلید 6افزایش سطح EXP به سطح بعدی
 کلید 7امتیاز بینهایت افزایش و بهبود امکانات Upgrade Points
 کلید 8رسیدن به حداکثر Combo
 کلید 9ثابت کردن دشمنان و گرفتن توانایی حرکت از آنها
 کلید 0از بین بردن دشمنان با تنها یک ضربه
کلید .ذخیره مکان و موقعیت
 کلید +Teleport
 کلید –بازگشت از Teleport قبلی
 کلید Insertحداکثر سرعت در دویدن و پرواز کردن
 کلید PageUpافزایش سرعت بازی به حداکثر
 کلید PageDownحالت Slow Motion و حرکت آهسته
 کلید Homeغیرفعال کردن ترینر

دانلود ترینر Trainer بازی Batman: Arkham Knight