پس از مدت ها نسخه جدید سری بازی های Far Cry  با نام Far Cry Primal‌ در تاریخ 23 فوریه 206 با فضا و داستانی جدید نسبت به نسخه های قبلی منتشر شد.

داستان بازی Far Cry Primal‌ برخلاف نسخه های پیشین که از سلاح های مدرن در بازی استفاده میشد، در فضای قرون وسطا پیگیری میشود که بازیکنان باید با موجودات عظیم و غول پیکر مبارزه کنند.

در این مطلب ترینر بازی Far Cry Primal، این بازی جذاب را برای دانلود قرار خواهیم داد.

توضیحات ترینر بازی Far Cry Primal

گزینهتوضیحات
کلید F1جان بینهایت
کلید F2اکسیژن بینهایت
کلید F3هیچ گاه سرد نمیشود
کلید F4مهمات بینهایت
کلید F5مهمات پرتابی بینهایت مثل نیزه
کلید F6بازکردن همه مکان های مربوط به حمل سلاح
کلید F7افزودن امتیاز مهارت یا Skill Point
کلید F8افزودن XP
کلید Endنامرئی شدن
کلید Insertتغییر زمان روز
کلید Page Upافزایش سرعت
کلید  Page Downکاهش سرعت هنگام شلیک یا Bullet Time Slow Motion
کلید شماره 6حداکثر سرعت
کلید شماره 7حداکثر پرش
کلید شماره 8ذخیره مکان ها
کلید شماره 9تله پورت
کلید شماره 0بازگشت از تله پورت
کلید شماره 1تله پورت هوایی
کلید Deleteاضافه کردن منابع به بازیکنان که بازیکن در ترینر انتخاب میشود از طریق باکس انتخاب پایین ترینر

 

 

دانلود ترینر بازی Far Cry Primal