بازی Rise of Tomb Raider‌‌ آخرین نسخه منتشر شده از سری بازی های Tomb Raider‌ محسوب می شود که در آن بهبودها و ویژگی های زیادی نسبت به نسخه های قبلی بازی اضافه شده است و این باعث محبوبت هر چه بیشتر این بازی در بین گیمرها شده است.

در این پست قصد داریم تا دو ترینر مربوط به نسخه های مختلف این بازی زیبا و هیجان انگیز را برای شما جهت دانلود قرار دهیم.

توضیحات ترینر بازی Rise of Tomb Raider

گزینهتوضیحات
کلید F1جان بینهایت
کلید F2مهمات بینهایت
کلید F3تیراندازی بدون وقفه تعویض خشاب
کلید F4حداکثر دقت در تیراندازی
کلید F5حفظ موقعیت نشانه اسلحه در زمان تیراندازی، در بازی ها زمانی که با اسلحه های اتوماتیک تیراندازی میشود نشانه اسلحه بزرگ و دقت شلیک کم میشود که با این کد تقلب میتوانید از این کار جلوگیری کنید
کلید F6منابع بینهایت
کلید F7Skill Point‌ یا امتیاز مهارت بینهایت
کلید F8حداکثر سرعت
کلید F9حداکثر پرش
کلید Page Upافزایش سرعت
کلید Page DownSlow Motion‌ شدن
کلید Number 8انتقال به Store Location
کلید Number 9Teleport
کلید Number 0برگشت از Teleport

دانلود ترینر بازی Rise of Tomb Raider‌ نسخه 1.01

دانلود ترینر بازی Rise of Tomb Raider‌ نسخه 1.0.647.2