یکی از ویژگی های بازی GTA V همانند دیگر نسخه های این بازی کدهای تقلب این بازی است. این کدهای تقلب با توجه به پیش بینی هایی که میشد در این نسخه از بازی هم گنجانده شده اند. در طی بازی با گذراندن مراحل و بخش های مختلف بازی به شما achievement هایی تعلق میگیرد که در صورت استفاده از کدهای تقلب این achievement ها دیگر به شما داده نخواهد شد مگر اینکه کد تقلب استفاده شده را غیر فعال کنید. برای وارد کردن کدهای تقلب در نسخه قبلی بازی یعنی GTA IV میبایست از طریق موبایلی که در یکی از مراحل اولیه بازی به دست می آوردید اقدام کنید. با فشردن کلیدهای ذکر شده از طریق دسته بازی PlayStation خود کد تقلب مربوطه برای شما فعال میشود.

توجه توجه: کلید های را از سمت چپ به راست از روی دسته وارد کنید.

لیست کدهای تقلب بازی GTA V برای PlayStation پلی استیشن

 
 

توانایی و ویژگیرمز و کد تقلب
حملات انفجاری و بسیار قویRight, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2
عدم وجود جاذبهLeft, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
مست و گیج شدنTriangle, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Left
افزایش ویژگی های منحصر به فرد کاراکترX, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X
مهمات انفجاری مثلا نارنجکRight, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1
گلوله های آتشL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Right, L1, L1
حرکت آهسته و slow motionTriangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1
سرعت زیاد در دویدنTriangle, Left, Right, Right, L2, L1, Square
سرعت زیاد در شنا کردنLeft, Left, L1, Right, Right, R2, Left, L2, Right
پرش بلندLeft, Left, Triangle, Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, R1, R2
لغزیده شدن خودروTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1
دوچرخه BMXLeft, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2
موتور سیکلت PCJ-600R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1
خودرو Rapid GTR2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2
خودرو CometR1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
خودرو LimoR2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
خودرو TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
هلیکوپتر BuzzardCircle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle
هواپیمای StuntCircle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle
هواپیمای DusterRight, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1
شکست ناپذیریRight, X, Right, Left, Right, R1, Right, Left, X, Triangle
دادن همه اسلحه ها و مهماتTriangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1
پر شدن مهمات و جانCircle, L1, Triangle, R2, X, Sqaure, Circle, Right, Square, L1, L1, L1
افزایش ستاره های تحت تعقیبR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
کاهش ستاره های تحت تعقیبR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left
کاهش حرکت بازی در هنگام نشانه گیریSquare, L2, R1, Triangle, Left, Square, L2, Right, X
تغییر وضعیت آب و هواR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square

دانلود رمزهای بازی GTA V برای PlayStation پلی استیشن

در صورت اضافه شدن کد تقلب جدید بازی GTA V برای PlayStation در این پست قرار خواهد گرفت