یکی از ویژگی های بازی GTA V همانند دیگر نسخه های این بازی کدهای تقلب این بازی است. این کدهای تقلب با توجه به پیش بینی هایی که میشد در این نسخه از بازی هم گنجانده شده اند. در طی بازی با گذراندن مراحل و بخش های مختلف بازی به شما achievement هایی تعلق میگیرد که در صورت استفاده از کدهای تقلب این achievement ها دیگر به شما داده نخواهد شد مگر اینکه کد تقلب استفاده شده را غیر فعال کنید. برای وارد کردن کدهای تقلب در نسخه قبلی بازی یعنی GTA IV میبایست از طریق موبایلی که در یکی از مراحل اولیه بازی به دست می آوردید اقدام کنید. با فشردن کلیدهای ذکر شده از طریق دسته بازی XBOX خود کد تقلب مربوطه برای شما فعال میشود.

توجه توجه: کلید های را از سمت چپ به راست از روی دسته وارد کنید.

لیست کدهای تقلب بازی GTA V برای XBOX

 
 

توانایی و ویژگیرمز و کد تقلب
حملات انفجاری و بسیار قویRight, Left, A, Y, RB, B, B, B, LT [Phone : 1-999-468-42637 ]
عدم وجود جاذبهLeft, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left [Phone : 1-999-356-2837]
مست و گیج شدنY Right Right Left Right X B Left
افزایش ویژگی های منحصر به فرد کاراکترA, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A [Phone : 1-999-769-3787]
مهمات انفجاری از مثلا نارنجکRight, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB
گلوله های آتش LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Right, LB, LB [Phone : 1-999-462-363-4279]
حرکت آهسته و slow motionY, Left, Right, Right, X, RT, RB [Phone : 1-999-756-966]
سرعت زیاد در دویدنY, Left, Right, Right, LT, LB, X [Phone : 1-999-228-2463]
سرعت زیاد در شنا کردنLeft, Left, LB, Right, Right, RT, Left, LT, Right
پرش بلندLeft, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT
لغزیده شدن خودروY, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB [Phone : 1-999-766-9329 ]
دوچرخه BMXLeft, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT [Phone : 1-999-226-348 ]
موتور سیکلت PCJ-600RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB
خودرو Rapid GTRT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT [Phone : 1-999-727-4348 ]
خودرو CometRB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
خودرو LimoRT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
خودرو TrashmasterB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
هلیکوپتر BuzzardB, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
هواپیمای StuntB, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
هواپیمای DusterRight, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB
شکست ناپذیریRight, A, Right, Left, Right, RB, Right, Left, A, Y [Phone : 1-999-724-6545537]
دادن اسلحه و مهماتY, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
پر شدن مهمات و جانY, RT, Left, LB, A, Right, Y, Down, X, LB, LB, LB
افزایش ستاره های تحت تعقیبRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right [Phone : 1-999-384-48483 ]
کاهش ستاره های تحت تعقیب RB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left
کاهش حرکت بازی در هنگام نشانه گیریX, LT, RB, Y, Left, X, LT, Right, A [Phone : 1-999-332-3393 ]
تغییر وضعیت آب و هواRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X [Phone : 1-999-6253-48-7246 ]

دانلود کدهای تقلب بازی GTA V برای ایکس باکس

در صورت اضافه شدن کد تقلب جدید بازی GTA V برای XBOX در این پست قرار خواهد گرفت