به گزارش وی پلی، با ماد جدید بازی XCOM 2 نه تنها the Governor را دریافت نمی‌کنید بلکه با تعدادی از اسلحه‌ها و قابلیت‌های تازه نیز آشنا می‌شوید که بسیار جذاب هستند. این دو بسته جدید ماد که توسط …