بازی‌های برتر، شانس حضور در نمایشگاه گیمزکام آلمان را خواهند داشت. اما محصولی که در نهایت در مسابقه شرکت داده می‌شود، یک برش عمودی از بازی نهایی خواهد بود …