عمیق ! یک نقش آفرینی عمیق! شاید بتوانم عنوان The Witcher 3: Wild Hunt را در این چهار کلمه خلاصه کنم! مشخصا هر چیزی که از این عنوان انتظار داشتم را تجربه کردم و حتی در بعضی از مراحل این بازی مرا سورپرایز کرد و ورای انتظارات من ظاهر شد. هر چند کمی از این که آخرین بار است با گرالت ملاقات می کنیم، ناراحت و افسرده حالم، اما دلیل نمی شود نهایت لذت را از تجربه ی این بازی نبرده باشم! هر چند یک نقد کوچک نمی تواند از پس عظمت این بازی بر بیاید … اما این شما و این هم نقد و بررسی عنوان The Witcher 3: Wild Hunt !یک افسانه، یک ماجراجویی، تولد یک گرگمشخصا از تجربه ی اولین نسخه ی این سه گانه خیلی وقت است که می گذرد؛ پس بهتر است ابتدا یک نگاهی به افسانه ی گرالت بیندازیم